41wBjqQwptL._SL160_ Dokkan Aburadasu one hundred eighty Tablets Herbal Diet

Dokkan Aburadasu one hundred eighty Tablets

Dokkan Aburadasu 180 Tablets

41wBjqQwptL._SL160_ Dokkan Aburadasu one hundred eighty Tablets Herbal Diet

  • Contents / 180 pill

It is a common diet health supplement in Japan.

■Raw content name

shokubutsuhakkoumono(39tanenosozai) .uchiwasabotenmatsu .purunmatsu .bifizusukin .nyuusankin .furakutoorigotou .sennakukiekisumatsu .yamasakoekisumatsu .hasuhaekisumatsu . L-karunichinfumarusanshio . L-orunichin . L-aruginin . L-rijin .daizureshichin .rakankachuushutsubutsu .kaisuichuushutsubutsu .sangokarushiumu .koenzaimu Q10 .barerianekisumatsu .passhonfurawaekisumatsu .konnyakuchuushutsubutsu . V.C .naiashin

buynow-big Dokkan Aburadasu one hundred eighty Tablets Herbal Diet

Checklist Price tag: $ 26.63

Price tag: $ 30.97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *